Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint Kiíró) nyílt ötletbörzét hirdetett a lakosság részére a Misina tető hatékony fejlesztése érdekében. Az ötletbörze célja az volt, hogy a lakosság ne csak általános véleményt tudjon megfogalmazni a fejlesztéssel kapcsolatban, hanem saját ötletével tevékeny részesévé is váljon a hatékony pécsi beruházásoknak.

A PÁLYÁZATRÓL

A pályázat célja az volt, hogy a város lakói ne csak általános véleményt tudjanak megfogalmazni a fejlesztéssel kapcsolatban, hanem saját észrevételeikkel, javaslataikkal és ötleteikkel tevékeny részeseivé is váljanak a hatékony pécsi beruházásoknak. Lehetőség szerint nyújtsanak javaslatokat a Misina tetőhöz kapcsolódó beruházások alakítására és olyan fejlesztés jöjjön létre, amely nemcsak folyamatosan vonzza látogatókat, de gazdaságilag is fenntartható és illeszkedik a befogadó környezethez. A végső cél olyan építészeti, környezetrendezési fejlesztés kialakítása, amelynek révén az épület és annak környezete egész évben használható a pécsi lakosság és a turisták által egyaránt.

Cél az olyan építészeti, környezetrendezési fejlesztés kialakítása, amely révén az épület és annak környezete egész évben használható a pécsi lakosság és a turisták által egyaránt.

Letöltés

Misina Ötletbörze - fotódokumentáció

Letöltés

Misina Ötletbörze – tervezési terület helyszínrajza

Letöltés

Misina Ötletbörze – A pályázat részletes kiírása

Letöltés

Misina Ötletbörze - statikai állapotfelmérés

A 2020. szeptember 30-ai benyújtási határidőre összesen 35 darab ötletterv érkezett. A beérkezett ötletterveket a szakmai zsűri értékelte, és kihirdette a nyerteseket, akik egyenként 100.000 Ft díjazásban részesültek. Az 5 darab nyertes pályázatból a zsűri 3 darab koncepciótervet készített, amelyek közül a lakosság szavazás útján választhatja ki, hogy melyik valósuljon meg.

KONCEPCIÓ

Az 5 legjobb ötletterv alapján 3 olyan koncepcióterv készült, amelyek már formai és tartalmi szempontból is megfelelnek a pályázat előírásainak, továbbá tartalmazzák azokat az igényeket, amelyeket a Pályázók megfogalmaztak. A 3 koncepcióterv közül a lakosság nyilvános szavazáson választhatja ki a számára legjobban tetszőt:

Az öt legjobb ötletterv alapján három olyan koncepcióterv készül, amelyek már formai és tartalmi szempontból is megfelelnek a pályázat előírásainak, továbbá tartalmazzák azokat az igényeket, amelyeket a Pályázók megfogalmaztak.

A három koncepcióterv közül a lakosság nyilvános szavazáson választhatja ki a számára legjobban tetszőt.
 
A tervek szerint 2020 év végén már kezdődhet is a szavazás. Mindez azt jelenti, hogy 2021. első hónapjaiban indulhat meg a kiválasztott koncepcióterv alapján az engedélyezési és kiviteli tervek készítése.

A pályázat benyújtására az erre a célra létrehozott misinaotletborze.hu oldalon van lehetőség. A pályázat postai úton és e-mailen történő benyújtására nincs mód, hiszen így a pályázat kiírója nem tudja biztosítani a pályázók anonimitását.

A pályázati adatlap részeként a misinaotletborze.hu oldalon rögzítésre került egy költségvetési rész, melynek megadása a pályázó részéről nem kötelező, azonban ajánlott, annak érdekében, hogy a zsűri minél szélesebb képet kaphasson az adott pályaműről.

A pályázati felhívásban részletesen rögzítésre kerültek, hogy az alábbi tevékenységek a pályázat keretein belül nem támogathatóak:

 1. Szálláshely (és szolgáltatásainak) bármilyen fejlesztése, létesítése, kialakítása.
 2. Fürdők (pl. élményfürdők, strandfürdők, gyógy- és termálfürdők) fejlesztése, kivételt képeznek a természetes fürdőhelyek, mesterséges tavak 3.1.1. C / b pontjában leírt fejlesztései.
 3. Medencék létesítése természetes fürdőhelyekhez kapcsolódó fejlesztések esetén.
 4. Gépjárművek, motoros vízi járművek beszerzése, gépjármű technikai sportokhoz kapcsolódó fejlesztések.
 5. Konferenciaközpontok, kultúrházak, sportcsarnokok, szabadidőközpontok fejlesztései.
 6. Erdei iskolák fejlesztése.
 7. Új állatkertek létesítése.
 8. Golfpálya létesítése.
 9. Kalandparkok, hagyományos vidámparkok, vízi vidámparkok, wakeboard pályák kialakítása, fejlesztése.
 10. Versenysport igényeinek kiszolgálására alkalmas létesítmények fejlesztései.
 11. Rendezvények szervezése, megrendezése, lebonyolítása (kivételt képeznek ez alól a kötelező nyilvánosság tevékenység keretén belül megvalósítandó rendezvények, pl. sajtónyilvános záró rendezvény).
 12. Új mesterséges tavak kialakítása.
 13. Főtevékenységként kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47).
 14. Turisztikai termékcsomagok létrehozására irányuló utazási irodai tevékenység.
 15. Kizárólag kulturális célú felújítás, rekonstrukció, amennyiben reális turisztikai funkciókat és célokat nem tartalmaz.
 16. Egészségügyi turisztikai szolgáltatások kialakítása (meglévő orvosi és egészségügyi kapacitások bővítése, minőségének javítása, valamint új egészségügyi szolgáltatások létrehozása).
 17. Olyan turisztikai információs rendszerek (beleértve információs táblák és pontok, táblarendszerek, informatikai eszközök) kialakítása és működtetése, amelynek célja a projektgazdán kívüli piaci szereplők képviselete.
 18. Azon tevékenységek, amelyek megvalósítása elsősorban a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek feladata, amennyiben azok a projekt tényleges fő célját képezik. Elsősorban az alábbiak:
  1. Turisztikai információs rendszerek (beleértve információs irodák és pontok, táblarendszerek, informatikai eszközök) kialakítása és működtetése, amelynek markáns célja más, a projektgazdán kívüli piaci szereplők érdekeinek képviselete.
  2. Turisztikai információgyűjtő tevékenység (vonzerőleltár, kutatások), melynek markáns célja más, a projektgazdán kívüli piaci szereplők érdekeinek képviselete.
 19. OTÉK előírásait meghaladó, kapacitáson felüli parkoló kialakítása, fejlesztése.
 20. Kisvasutak, erdei vasutak esetén: új kisvasút építése, gördülőállomány beszerzése.
 21. Halbetelepítés.

A fejlesztési elképzeléseknek a mellékletként letölthető tervezési terület vonatkozásában szükséges megadni. A pályázatba új helyrajzi számok/területek bevonása nem lehetséges.

Zsűri

Annak érdekében, hogy az ötlettervek kiválasztása során minél szélesebb szakmai szempontrendszer érvényesüljön, egy 8 fős bíráló bizottság értékelte a beküldött terveket, majd dolgozta ki az 5 nyertes pályamű alapján a 3 koncepciótervet:

A bizottság tagjai: 

 • Karlovecz Zoltán – Pécs Város Főépítésze
 • Prof. Dr. Medvegy Gabriella – a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának dékánja
 • Szilasi Tamás – erdőgazdálkodási vezető
 • Kirsching János – karbantartási részlegvezető a Biokom NKft. részéről, 
 • Ripszám István – a Mecsekerdő ZRt. vezérigazgatója
 • Vincze Csilla – a civil szféra képviselője
 • Pelényi Margit – építész, a pécsi Tervtanács állandó tagja
 • Dévényi Sándor – építész, a pécsi Tervtanács állandó tagja
Karlovecz Zoltán

Pécs Főépítésze

Prof. Dr. Medvegy Gabriella

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának dékánja

Kapcsolat

Cím

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 7621 Pécs, Mária utca 9.

Telefon

+36 72 514 801

E-mail

info@misinaotletborze.hu