Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint Kiíró) nyílt ötletbörzét hirdet a lakosság részére a Misina tető hatékony fejlesztése érdekében. Az ötletbörze célja, hogy a lakosság ne csak általános véleményt tudjon megfogalmazni a fejlesztéssel kapcsolatban, hanem saját ötletével tevékeny részesévé is váljon a hatékony pécsi beruházásoknak. A jelen Pályázati Felhívás és Útmutató célja, hogy a pályázni kívánó lakosok részére pontos információkkal, segédlettel szolgáljon a fejlesztési ötlet megfelelő elkészítéséhez.

a pályázat leírása

Fentiek alapján tehát Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ötletbörzét hirdet annak érdekében, hogy a lakosság is véleményt formálhasson, javaslatot tegyen a Misina tetőhöz kapcsolódó beruházások alakítására és olyan fejlesztés jöjjön létre, amely nemcsak folyamatosan vonz látogatókat, de gazdaságilag is fenntartható és illeszkedik a befogadó környezethez. Cél az olyan építészeti, környezetrendezési fejlesztés kialakítása, amely révén az épület és annak környezete egész évben használható a pécsi lakosság és a turisták által egyaránt.

Letöltés

Misina Ötletbörze – tervezési terület helyszínrajza

Letöltés

Misina Ötletbörze - fotódokumentáció

Letöltés

Misina Ötletbörze – tervezési terület műholdképe

Letöltés

Misina Ötletbörze - statikai állapotfelmérés

pályázatok és szavazás

Ötletjavaslatot bármely magyarországi állampolgár adhat a jelen Felhívás és Útmutató szerint meghatározott módon.

A pályázat benyújtásának helye: misinaotletborze.hu

A pályázat benyújtásának feltétele: Regisztráció és az adatvédelmi feltételek elfogadása  misinaotletborze.hu oldalon.

A pályázás módja: csak és kizárólag elektronikus pályázatokat tudunk elfogadni. A pályázati dokumentáció benyújtása 2020. szeptember 30-án 16:00 óráig a misinaotletborze.hu oldalon található elektronikus adatlap kitöltésével és a mellékletek feltöltésével lehetséges.. Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a határidő után érkezett javaslatokat nem áll módunkban elfogadni!

A pályázat részeként a határidőig az elektronikus felületen kitöltendő dokumentumok:

Kötelező dokumentumok:

Pályázati adatlap: szöveges leírás+költségbecslés

Opcionális, nem kötelező dokumentumok :

– amennyiben rendelkezésre áll: a tervezett fejlesztés vizuális ábrázolása (pl. koncepcióterv, látványterv, makettfotó stb.) – MAXIMUM 5 darab A/3 méretű tabló csatolható (PDF vagy JPEG). felhívjuk a figyelmet, hogy a mellékleteken nem szerepelhet a pályázó neve, logója, annak érdekében, hogy az értékelés során az anonimitást megőrizzük.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a megküldendő fájlok mérete nem haladhatja meg a 15 MB-ot!

A határidőig beérkezett pályázatokat a Pályázatkezelő nyilvántartásba veszi és minden pályázat sorszámot kap. Az értékelés további szakaszában a pályázatok kezelése csak sorszám alapján történik, így személyes adatok az értékelést végző szakmai bizottság elé sem kerülnek. A pályázatokat egy független szakmai bizottság (zsűri) értékeli, amelynek javaslata alapján a legjobb 5 pályamű kapcsán a PVF Zrt. elkészít 3 db részletes koncepciótervet. A koncepciótervek integráltan tartalmazzák az 5 kiválasztott pályamű elemeit. Az elkészült 3 koncepcióterv közül a pécsi lakosok online szavazással választják ki azt, amely kapcsán az engedélyezési és kiviteli terv kidolgozásra kerül és a projekt befejezése megtörténik. 

pályázat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tempor ornare congue.

Szavazat: 20

pályázat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tempor ornare congue.

Szavazat: 20

pályázat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tempor ornare congue.

Szavazat: 20

pályázat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tempor ornare congue.

Szavazat: 20

pályázat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tempor ornare congue.

Szavazat: 20

pályázat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer tempor ornare congue.

Szavazat: 20

pályázat benyújtása

KÖLTSÉGELEM 1
Költségelem neve:
Költségelem összege(Ft):
KÖLTSÉGELEM 2
Költségelem neve:
Költségelem összege(Ft):
KÖLTSÉGELEM 3
Költségelem neve:
Költségelem összege(Ft):
KÖLTSÉGELEM 4
Költségelem neve:
Költségelem összege(Ft):

Összesen:

Kérjük vegye figyelembe, hogy a költségelemek összege nem haladhatja meg a rendelkezésre álló keretösszeget (nettó 189.211.666 Ft).


Adatkezelési nyilatkozat
Az adatkezelési tájékoztatót tudomásul veszem és elfogadom.

Díjazás

A szakmai zsűri által kiválasztott legfeljebb 5 pályamű egyenként bruttó 100-100 ezer forint díjazásban részesül. A kiválasztott pályaművek esetében a díjazás fedezi a felhasználási jog átruházását.

Zsűri

Annak érdekében, hogy a kiválasztás során minél szélesebb szakmai szempontrendszer érvényesülhessen az alábbi személyek felkérése történik meg a zsűribe: Pécs Város Főépítésze (Karlovecz Zoltán), a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának dékánja (Prof. Dr. Medvegy Gabriella), a Biokom NKft. és a Mecsekerdő szakemberei (Ripszám István, Szilasi Tamás és Kirsching János), továbbá a Civil szféra képviselője (Vincze Csilla) és több neves pécsi építész is, akik a pécsi Tervtanács állandó tagjai (Pelényi Margit, Dévényi Sándor).

Karlovecz Zoltán

Pécs Főépítésze

Prof. Dr. Medvegy Gabriella

Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karának dékánja

Hírek

GYakran ismételt Kérdések

A pályázat benyújtására az erre a célra létrehozott misinaotletborze.hu oldalon van lehetőség. A pályázat postai úton és e-mailen történő benyújtására nincs mód, hiszen így a pályázat kiírója nem tudja biztosítani a pályázók anonimitását.

A pályázati adatlap részeként a misinaotletborze.hu oldalon rögzítésre került egy költségvetési rész, melynek megadása a pályázó részéről nem kötelező, azonban ajánlott, annak érdekében, hogy a zsűri minél szélesebb képet kaphasson az adott pályaműről.

A pályázati felhívásban részletesen rögzítésre kerültek, hogy az alábbi tevékenységek a pályázat keretein belül nem támogathatóak:

 1. Szálláshely (és szolgáltatásainak) bármilyen fejlesztése, létesítése, kialakítása.
 2. Fürdők (pl. élményfürdők, strandfürdők, gyógy- és termálfürdők) fejlesztése, kivételt képeznek a természetes fürdőhelyek, mesterséges tavak 3.1.1. C / b pontjában leírt fejlesztései.
 3. Medencék létesítése természetes fürdőhelyekhez kapcsolódó fejlesztések esetén.
 4. Gépjárművek, motoros vízi járművek beszerzése, gépjármű technikai sportokhoz kapcsolódó fejlesztések.
 5. Konferenciaközpontok, kultúrházak, sportcsarnokok, szabadidőközpontok fejlesztései.
 6. Erdei iskolák fejlesztése.
 7. Új állatkertek létesítése.
 8. Golfpálya létesítése.
 9. Kalandparkok, hagyományos vidámparkok, vízi vidámparkok, wakeboard pályák kialakítása, fejlesztése.
 10. Versenysport igényeinek kiszolgálására alkalmas létesítmények fejlesztései.
 11. Rendezvények szervezése, megrendezése, lebonyolítása (kivételt képeznek ez alól a kötelező nyilvánosság tevékenység keretén belül megvalósítandó rendezvények, pl. sajtónyilvános záró rendezvény).
 12. Új mesterséges tavak kialakítása.
 13. Főtevékenységként kereskedelmi (beleértve saját termék kereskedelmét is) tevékenység célját szolgáló fejlesztés (TEÁOR’08 45-47).
 14. Turisztikai termékcsomagok létrehozására irányuló utazási irodai tevékenység.
 15. Kizárólag kulturális célú felújítás, rekonstrukció, amennyiben reális turisztikai funkciókat és célokat nem tartalmaz.
 16. Egészségügyi turisztikai szolgáltatások kialakítása (meglévő orvosi és egészségügyi kapacitások bővítése, minőségének javítása, valamint új egészségügyi szolgáltatások létrehozása).
 17. Olyan turisztikai információs rendszerek (beleértve információs táblák és pontok, táblarendszerek, informatikai eszközök) kialakítása és működtetése, amelynek célja a projektgazdán kívüli piaci szereplők képviselete.
 18. Azon tevékenységek, amelyek megvalósítása elsősorban a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek feladata, amennyiben azok a projekt tényleges fő célját képezik. Elsősorban az alábbiak:
  1. Turisztikai információs rendszerek (beleértve információs irodák és pontok, táblarendszerek, informatikai eszközök) kialakítása és működtetése, amelynek markáns célja más, a projektgazdán kívüli piaci szereplők érdekeinek képviselete.
  2. Turisztikai információgyűjtő tevékenység (vonzerőleltár, kutatások), melynek markáns célja más, a projektgazdán kívüli piaci szereplők érdekeinek képviselete.
 19. OTÉK előírásait meghaladó, kapacitáson felüli parkoló kialakítása, fejlesztése.
 20. Kisvasutak, erdei vasutak esetén: új kisvasút építése, gördülőállomány beszerzése.
 21. Halbetelepítés.

A fejlesztési elképzeléseknek a mellékletként letölthető tervezési terület vonatkozásában szükséges megadni. A pályázatba új helyrajzi számok/területek bevonása nem lehetséges.

Kapcsolat

Cím

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 7621 Pécs, Mária utca 9.

Telefon

+36 72 514 801

E-mail

info@misinaotletborze.hu